Avis Legal

Avis Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT SOBRE ACCÉS A LES PÀGINES WEB A INTERNET DE ESTRABAU,S.A.


OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés al públic a la informació relativa als continguts mercantils, activitats, i productes oferts per ESTRABAU,S.A. amb CIF A58191867, amb domicili social al  C/ Codina 5; codi postal 17210 de Calella de Palafrugell, Espanya, amb mail de contacte info@estrabau.com. A més es possibilita l'accés a altres informacions, productes i serveis d'entitats diferents de la de ESTRABAU,S.A., Així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels "links" (enllaços) i connexions existents. ESTRABAU,S.A., Es reserva el dret a modificar la present política a la seva discreció.

PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel · lectual de la pàgina www.estrabau.com, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de ESTRABAU,S.A., A qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

ESTRABAU,S.A. és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada ESTRABAU,S.A. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, ESTRABAU,S.A. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel · lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al web l'existència de drets o responsabilitat alguna de ESTRABAU,S.A. sobre aquests, com tampoc recolzament, patrocini, o recomanació per part de ESTRABAU,S.A., Tret que es manifesti de forma expressa.

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de ESTRABAU,S.A., Com de fonts externes a la pròpia companyia, motiu pel qual ESTRABAU,S.A. no es fa responsable de la possible falta d'actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, ESTRABAU,S.A. recomana a l'Usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d'aquest Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina web, que s'han de subjectar a les diferents disposicions legals de aplicació.

ACCÉS I ÚS:

Tant l'accés a aquesta pàgina Web, com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en aquesta, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d'accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de ESTRABAU,S.A. o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l'ús d'aquesta pàgina Web amb fins il · legals o no autoritzats.

RESPONSABILITAT:

ESTRABAU,S.A. no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l'ús il · legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella .

SERVEI:

ESTRABAU,S.A. es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per la finalitat descrita, segons s'especifiqui a la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei o informació requerida per l'Usuari. Les dades de caràcter personal es tracten amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 d'11 de juny, prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats diferents per les que han estat sol · licitats a l'Usuari. Com a únic responsable del fitxer, ESTRABAU,S.A. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia .

Finalment, l'Usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel · lació en compliment del que estableix la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal a aquest respecte, mitjançant l'enviament d'una notificació per correu a l'adreça dalt indicada o personalment, sense que en cap cas aquest servei suposi cap contraprestació.

Així mateix, en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ESTRABAU,S.A. no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan ESTRABAU,S.A. disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula "publicitat" apareixerà en l'inici del missatge.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc de ESTRABAU,S.A. Els llocs enllaçats no estan controlats per ESTRABAU,S.A., I aquesta no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització d'aquests llocs. ESTRABAU,S.A. no es fa responsable d'actes de "webcasting" o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. ESTRABAU,S.A. només li està proporcionant aquests enllaços per la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l'aprovació del lloc per ESTRABAU,S.A.

ESTRABAU,S.A. informa que la funció dels "links" o enllaços que apareixen en les seves pàgines és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest Web. Aquests "links" no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per la visita dels llocs de destinació, i per això, ESTRABAU,S.A. no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de ESTRABAU,S.A., És aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari, i els de Girona en el cas que aquest resideixi fora del territori de l'estat espanyol.

L'accés a la pàgina web de ESTRABAU,S.A. implica l'acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

Copyright © 2012. Distronic Empordà.Avis Legal dissabte, 26 / març / 2016